Sikring af adgangsforhold i boligselskaber

Sikkerhed og tilgængelighed er to vigtige parametre i beboelsesejendomme. Hvordan sørger man for smidig adgang til opgang, kælder og loft for alle beboere, mens kun den enkelte boligejer har adgang til sin egen lejlighed? Og hvordan sørger man for at alle døre er forsvarligt lukkede, så brandsikkerheden er i orden?

Der er brug for fleksible løsninger til sikring af døre og vinduer, når mange mennesker bor under samme tag. Er I i tvivl om, hvad der er den rette løsning for jeres ejendom?

Læs her, hvilke løsninger andre boligselskaber, boligforeninger og bofællesskaber har valgt. Find ud af hvilke overvejelser, der spillede ind, da de skulle vælge, om systemnøgler, nøglekort eller nøglebrikker var det rette for dem. Og om der skulle installeres dørlukkere eller dørautomatik i deres etageejendom.