Kunden

Kunde:
Dansk Industri

Beliggenhed:
København Danmark

‏‏‎

Løsning:
dp+ og system 640
samt dørlukkere og låsekasser

Installationsår:
2014

Udfordringen

Industriens Hus har gennem de sidste par år gennemgået en omfattende ombygning og modernisering. Da kontorbygningen var klar til indflytning, var der gået mange overvejelser forud for hvordan bygningen skulle sikres — og bygherren havde formuleret en række af krav til sikringen af Industriens Hus i udbudsmaterialet.

Bygningen er placeret meget centralt i København, og det var derfor en udfordring at sørge for at medarbejdere kunne bevæge sig frit og ubesværet rundt — og samtidig sikre at uvedkommende ikke har adgang til bygningen.

Løsningen

Det var fra Dansk Industris side meget vigtigt at ombygningen bød på en gennemtænkt og anvendelig indretning og sikring af bygningen, som på alle områder levede op til de krav som moderne virksomheder stiller — og det var både i forhold til æstetik, funktionalitet og bæredygtighed.

Med afsæt i de krav og behov som var i udbudsmaterialet til låsesystemet, blev ASSA ABLOYs patenterede låsesystemer dp+ og system 640 valgt, da disse låsesystemer havde det høje sikkerhedsniveau som bygherren efterspurgte. Samtidig valgte bygherren også dørlukkere og låsekasser fra ASSA ABLOY.

Industriens Hus administrer udlån af nøgler via lister pt., og planen er at de skal have installeret softwareprogrammet Performer, som bruges til administration af låsesystemer.

Sikringen i bygningen medvirker til at medarbejderne kan bevæge sig frit og ubesværet rundt i dagligdagen.

- Ove Gotland
Driftsleder
Industriens Hus

Fremtiden

Med låsesystemet har Industriens Hus fået et fremtidssikret låsesystem, som nemt kan administreres via softwareprogrammet Performer. Dermed sparer man masser af arbejdstimer, og samtidig får man et godt overblik over hvor mange nøgler der er udlånt.