Kunden

Kunde:
Symphogen A/S

Beliggenhed:
Ballerup, Danmark

‏‏‎

Teknologi:
ARX adgangskontrolsystem

Installationsår:
2014

Udfordringen - Manglende sikkerhed

Da Symphogen overtog deres nye domicil blev IT direktør Michael Rasmussen bedt om at sørge for sikkerheden i bygningen.

Ernst + Kindt-Larsen arkitekter som Symphogen valgte til at stå for renoveringen, fik opgaven med at indrette bygningen med det ønskede sikkerhedsniveau og samtidig skulle de sikre, at medarbejderne fik oplevelsen af fri bevægelighed i bygningen. Symphogen bestemte tidligt i processen, at medarbejdernes hverdag på arbejdspladsen skulle foregå uden brug af nøgler.

Løsningen - En nøglefri hverdag

Efter at have undersøgt markedet, valgte Symphogen adgangskontrolsystemet ARX. Således kunne man sikre den ønskede kombination af høj sikkerhed og brugervenlighed, som bl.a. udmærkede sig ved at kunne håndtere medarbejdernes daglige til- og frakobling af det eksisterende alarmanlæg. Mejlshede Låse A/S blev valgt til at stå for implementeringen af systemet.

Michael Rasmussen fortæller: ”Det har været vigtigt for valget af system, at det kan udvides i takt med de stigende krav der er til Symphogen som virksomhed, ligesom den fortsatte udvikling af produktet skal være fremtidssikret i forhold til vores teknologiske udvikling, og derudover skal systemet imødekomme de kommende krav til sikkerheden i vores bygning mange år frem.”

Symphogen er inddelt i afdelinger, hvor der i nogle områder er meget store krav til adgangsbegrænsning pga. hygiejneårsager, og i andre er der tale om helt almindelige kontormiljøer.

”For at vi kan være sikre på, at adgangskravene overholdes til områderne, er der bl.a. for nogle områder etableret sluser. I ARX er slusefunktionen opbygget som en del af softwaren, og dermed har der ikke været omkostninger til ekstra styring eller installation.” fortæller Michael Rasmussen videre.

Hos Symphogen har de en bred sammensætning af medarbejdere – og det gør, at de kommunikerer på både dansk og engelsk. Medarbejderne har adgang til forskellige områder i bygningen, og derfor benytter Symphogen den nye Pando læser, hvor man frit kan vælge farver på RAL skalaen. Det betyder, at der til hvert område er anvendt en farve på læseren, så man nemt kan se, hvor man har adgang til.

Farverne på læserne, som Symphogen benytter sig af, er de samme, som de har i deres logo, og på den måde forsøger de at skabe en visuel sammenhæng for medarbejderne. I den forbindelse forventer de i nær fremtid, at benytte farverne på læserne på deres adgangskort, så man på den måde opnår en endnu højere grad af brugervenlighed.

Medarbejdere glade for en nøglefri hverdag
Alle medarbejdere har med deres kort adgang til de områder de har behov for, og det er ifølge medarbejder Ulla Holm Hansen, en stor fordel. ”Mit adgangskort fungerer der, hvor jeg har brug for det – og det er samtidig mit ID kort når jeg bevæger mig rundt i bygningen. I vores tidligere domicil var der en løsning med adgangskort og nøgler – og det er en del nemmere at være fri for nøgler”.

For at gøre bygningen helt nøglefri for medarbejderne, er der på alle kontordøre og andre rum som Symphogen ønsker aflåst, blevet installeret Aperio trådløse online læsere – og det er både langskilte og e-cylindre.

For at vi kan være sikre på, at adgangskravene overholdes til områderne, er der bl.a. for nogle områder etableret sluser. I ARX er slusefunktionen opbygget som en del af softwaren, og dermed har der ikke været omkostninger til ekstra styring eller installation.

Michael Rasmussen, IT direktør hos Symphogen A/S

Fremtiden - Mulighed for mobile nøgler

Med ARX adgangskontrol har Symphogen investeret i et fremtidssikret system, som kan udvides i takt med at behovene og kravene måtte ændre sig. Derudover har Symphogen fået sig et sikkerhedssystem, der er forberedt til at kunne håndtere fremtidige medieteknologier som fx Mobile keys. Endvidere er ARX et sikkerhedssystem, hvor man med teknologien Hi-O er forberedt til at udnytte og agere på tilstande og behov for vedligeholdelse i dørmiljøet – ligesom integration med andre IT-systemer og applikationer sker på en åben platform.

”Alle disse forhold, samt det at have adgang til en teknisk kompetent ARX installatør ved Mejlshede Låse, er meget vigtige for os som innovativ og udviklingsorienteret virksomhed” afslutter Michael Rasmussen.

ARX - sikkerhedssystem

» Download brochure om ARX sikkerhedssystem med alarm og adgangskontrol. 16 sider.

Varenr. M8298