Kunden

Kunde:
Gribskov Kommune

Beliggenhed:
Gribskov, Danmark

‏‏‎

Teknologi:
SMARTair® adgangskontrol 

Installationsår:
2010

Udfordringen - Låsesystemet med femstiftsnøgler var forældet

En skole er i princippet åben for brugerne, men der er også behov for at lukke visse områder af. I Gribskov Kommune i Nordsjælland har princippet om den åbne skole kombineret med en udfasning af det gamle låsesystem betydet, at man har set sig om efter en ny og tidssvarende løsning til kommunens ti folkeskoler.

Kommunen ville øge sikkerheden og ønskede at få bugt med et stort antal hovednøgler, der med tiden er blevet udleveret til mange medarbejdere på kommunens skoler. Sikkerhedskoordinator Henrik Olsen fra Gribskov Kommune siger:

”Vi ønskede at opgradere sikkerheden og skifte femstiftsnøglen ud med et nyt og bedre låsesystem. Vi ville gerne have adgangskontrol i form af en prismæssigt fornuftig, brugervenlig og fleksibel løsning uden kabelføring. Samtidig ønskede vi, at skolerne i vores kommune udgør en åben og integreret del af borgernes liv.” 

Løsningen - Et fleksibelt adgangskontrolsystem giver mulighed for, at skolen kan bruges til forskellige aktiviteter

Valget faldt på et SMARTair®  adgangskontrolsystem. SMARTair® er effektiv adgangskontrol, som er nem at administrere. ”En skole har mange yderdøre, og i Gribskov Kommune er der ikke installeret adgangskontrol på dem alle. Til gengæld sidder der nu dp låsecylindre i de døre, der ikke har SMARTair®. dp er et af verdens mest sikre låsesystemer,” siger låsesmed Hans Jørgen Brolev fra Nordkystens Låse.

Han har monteret den nye løsning og dermed sendt de gamle femstiftsnøgler på pension. Nu har kun skolens pedel og brandvæsnet hovednøglen. ”Vi har nu fået forskellige sikringsniveauer på vores skoler, for kontorer, IT, faglokaler og resten af skolens områder,” forklarer Henrik Olsen. 
Med SMARTair® kan idrætsforeninger bruge kommuneskolernes faciliteter om aftenen og i weekenderne, uden at skolen skal stå åben hele dagen. Når nogen har adgang til en sportshal i et bestemt tidsrum, er det netop i de aftalte timer, de kan komme ind og ud med SMARTair®.

Det giver også en øget sikkerhed, at systemet samler oplysninger om, hvem der har sin gang på skolen. ”Arbejdet med at indføre adgangskontrol på indtil videre 3 ud af 9 skoler er gået glat, og alle har vist forståelse for, at vi har behov for en tidssvarende løsning,” siger Henrik Olsen.

Med SMARTair® øger vi sikkerheden på skolerne og opnår en administrativ lettelse uden at gøre det mere kompliceret for brugerne.

- Henrik Olsen
Sikkerhedskoordinator

Fremtiden - Et omkostningseffektivt system, der gør administrationen lettere

Ifølge Henrik Olsen er en af de allerstørste fordele ved systemet, at det er muligt at ændre adgangsrettigheder administrativt: ”Skulle en medarbejder tabe sit kort, kan vi nøjes med at annullere det og give ham eller hende et nyt. Vi kan se frem til store besparelser, når vi regner på, hvor mange penge vi hvert år har brugt på at omstille nøglesystemer, fordi en medarbejder var kommet til at smide sin nøgle væk. Et par tabte femstiftsnøgler om året ender gerne med en udgift i nærheden af 100.000 kr., fordi det kræver en omstilling af låsesystemet. Det slipper vi for med opdateringsenheden for SMARTair®. Vi øger sikkerheden på skolerne og opnår en administrativ lettelse uden at gøre det mere kompliceret for brugerne.” Gribskov Kommune fortsætter arbejdet med sikkerheden på skoler og fritidsordninger, og tager dernæst fat på kommunens daginstitutioner i takt, med at deres låsesystemer skal opgraderes.

SMARTair® - adgangskontrol

» Download brochure om SMARTair® - effektivt og brugervenligt adgangskontrolsystem med MIFARE teknologi. 16 sider.

Varenr. M8256