Kunden

Kunde:
Hjemmeplejen i Fredensborg Kommune

Beliggenhed:
Fredensborg, Danmark

‏‏‎

Teknologi:
CLIQ® Låsesystem

Installationsår:
2011

Udfordringen

Mistede nøgler i hjemmeplejen koster hvert år kommunerne millioner af kroner til omkodning af låsecylindrene i de nøglebokse, hvor hjemmeplejen opbevarer nøgler til beboernes boliger. Bortkomne nøgler har i flere kommuner været årsag til en række tyverier hos ældre borgere, der modtager hjemmehjælp, hvilket skaber stor utryghed hos både de ældre og hjemmehjælperne.

Løsningen

Fredensborg Kommune har valgt at løse problemet ved en investering i det elektroniske låsesystem CLIQ®. Løsningen er baseret på elektronisk omkodning, som betyder, at en tabt nøgle kan spærres og omkodes på få øjeblikke.

”Systemet har lettet nøgleadministrationen og arbejdsgangene er blevet enkle og sikre. Hver hjemmehjælper har i dag sin egen personlige nøgle, som kan anvendes til samtlige cylindre i det enkelte hjemmeplejedistrikt, og det betyder, at vi ikke længere skal køre frem og tilbage med nøgler. Samtidig er det muligt at spærre og omkode en enkelt bortkommet nøgle, uden at det påvirker de andres personlige nøgler. Det er både sikkert og simpelt,” fortæller projektleder i Fredensborg Kommune Merete Becker.

En bortkommet nøgle kan hurtigt spærres elektronisk, og det reducerer både omkostninger og utryghed

- Merete Becker
Projektleder i Fredensborg Kommune

Fremtiden

I Fredensborg kommune regner man med, at investeringen i CLIQ®-systemet er tjent ind i løbet af 6-7 år, fordi systemet reducerer omkostninger til omkodning og forenkler arbejdsgange. Men den bedre sikkerhed har ifølge Merete Becker været det primære:

”De borgere, der får hjemmehjælp, kan føle sig mere trygge, fordi en bortkommet nøgle kan tages ud af drift, før nogen kan nå at misbruge den. Samtidig er det heller ikke længere muligt at se, hvor der bor en plejekrævende borger, fordi nøgleboksene er væk. Systemet giver også øget tryghed for hjemmehjælperne, fordi nøglen efterlader sig et elektronisk spor i en log, når den anvendes.”
 
Kommunen har indtil videre udskiftet omkring 670 nøglecylindre til CLIQ®, og selvom softwaredelen har krævet lidt ekstra administration, har udskiftningen frigjort ressourcer til hjemmeplejen.

Download materiale