Plejehjemmet Birkelund bruger kun 20-25 sek. på at lave individuelle adgangsrettigheder

Personalet på Plejehjemmet Birkelund i Kruså behøver ikke længere at bruge meget tid og mange ressourcer på ind- og udlevering af mekaniske nøgler til personale, beboere og pårørende. Med SMARTair® adgangskontrol kan de nu give individuelle adgangsrettigheder på 20-25 sekunder.

Kunden

Kunden:

Plejehjemmet Birkelund

Geografi:

Kruså, Region Syddanmark

Installationsår:

2017-2018

‏‏‎

Løsning:

SMARTair® Pro Wireless

SMARTair® enheder:

250 SMARTair® enheder

140 offline døre, 70 offline skabslåse, 4 opdateringsenheder

RFID Teknologi:

MIFARETM

Udfordring – De mekaniske nøgler blev ofte ikke afleveret tilbage

Tidligere brugte personalet på Plejehjemmet Birkelund meget tid på ind- og udlevering af mekaniske nøgler – tid, der kunne være blevet brugt på at tage sig af plejehjemmets beboere.   

På plejehjemmet arbejder der derudover også vikarer og andet tidsbegrænset personale, såsom håndværkere og rengøringspersonale. De skal kun have adgang til bestemte områder i en tidsbegrænset periode. Det gav yderligere arbejde og besvær med ind- og udlevering af nøgler - samt omkostninger forbundet med at lave nye nøgler hele tiden.

De individuelle adgangsrettigheder var også besværlige at administrere, da det kun er betroet personale, der har adgang til medicinskabene på beboernes værelser.  

For plejehjemmet er det vigtigt, at det er et trygt miljø at være i for både beboerne og personalet. Udgangsdørene står åbne om dagen, så beboerne kan gå uden for. Om aftenen og om natten er det dog vigtigt, at dørene er låst, så der ikke kan komme uvedkommende personer ind. Personalet brugte meget tid om aftenen på at gå rundt og låse alle døre.

Omkostningsmæssigt var det desuden dyrt at administrere det gamle låsesystem med mekaniske nøgler. Hvis en nøgle blev væk skulle der en låsesmed ud for at omlægge cylinderen.

Hans Ove Meier er teknisk serviceleder på Plejehjemmet Birkelund, og samtidig har han samme funktion for Plejehjemmet Rønshave, der er et andet plejehjem i Aabenraa Kommune. Det skabte udfordringer, da det var ressourcekrævende at administrere nøglesystemerne på begge plejehjem samtidig.

Nattevagterne arbejder også på begge plejehjem på skift. Det betød, at de skulle have fysiske nøgler til begge plejehjem for at få adgang til alle de områder, de havde behov for. 

Derfor ledte Plejehjemmet Birkelund efter en mere tidsbesparende og omkostningseffektiv løsning.

Løsning – Med SMARTair bruger personalet færre ressourcer på at administrere individuelle adgangsrettigheder

Valget faldt på adgangskontrolsystemet SMARTair, fordi det levede op til alle de krav, de havde.

SMARTair har den funktion, at der kan oprettes koder og nøglebrikker med individuelle adgangsrettigheder. Hver dør bliver forsynet med en kodet SMARTair enhed, der ved, hvilke koder og nøglebrikker, der har ret til at åbne hvilke døre.

De pårørende får derfor nu udleveret en kode, som giver dem adgang til de områder, som de har behov for. Nu behøver de ikke bede personalet om adgang, hver gang de kommer. Den kode de får udleveret gælder, så længe de har behov for den. Når de ikke har behov for den længere, bliver koden slettet i systemet. Hans Ove Meier står for den daglige administration af systemet. Han fortæller: ”Vi skal ikke til at udlevere nøgler til den ene og den anden og skaffe nøgler hjem fra folk, der har været her og ikke fik dem afleveret.”

"Hvis vi har nogle pårørende, vi gerne vil give adgang, så får de en kode udleveret. Når de ikke har brug for koden længere, kan vi slette den"

Hans Ove Meier

Teknisk Serviceleder, Plejehjemmet Birkelund

Personalet behøver ikke længere at gå rundt med et bundt fysiske nøgler. I stedet har hver medarbejder nu en nøglebrik, der giver adgang til de steder, som medarbejderen har behov for og adgangsrettigheder til. Når en medarbejder har behov for at få adgang til nye områder, er det nemt og hurtigt at lave ændringer i adgangsrettighederne. Der skal bare krydses i systemet, hvilke døre en medarbejders nøglebrik skal kunne åbne, og dette sparer plejehjemmet for en masse ressourcer og omkostninger.

Med monteringen af SMARtair er sikkerheden blevet opgraderet på plejehjemmet, og det er blevet et mere trygt miljø at være i for både beboerne og personalet. Det er Ruben Andersen fra Aabenraa låseteknik, der har installeret systemet hos Plejehjemmet Birkelund. Han fortæller: ”I samme ombæring har de mulighed for at lave en automatlåsning. Dørene kan låse automatisk i visse tidsrum. Så skal personalet ikke gå rundt og tjekke, om dørene er låst om aftenen, og at yderdøre og skydedøre var låst. Så personalet blev mere trygt."  

Hvis der har været mistanke om misbrug af adgangen til en dør eller et rum, så kan Hans Ove Meier nu gå ind og tjekke præcis, hvem der har brugt sin brik til at åbne med.    

Omkostningerne ved mistede nøgler er nu også meget mindre nu, da de ikke længere skal have en låsesmed ud og omlægge cylinderen. I stedet kan de nu nøjes med at deaktivere den mistede nøglebrik i systemet.    

SMARtair er samtidig også blevet installeret på Plejehjemmet Rønshave, der er det andet plejehjem, Hans Ove Meier er teknisk serviceleder for. De to systemer er integreret, så han kan administrere adgangsrettighederne til begge plejehjem fra det samme sted, hvilket betyder, at han sparer meget tid i forhold til tidligere.

De nattevagter, der arbejder på begge plejehjem på skift, kan nu bruge den samme nøglebrik til at få adgang til de steder, de har behov for på begge plejehjem.

”I samme ombæring har de mulighed for at lave en automatlåsning. Dørene kan låse automatisk i visse tidsrum. Så skal personalet ikke gå rundt og tjekke, om dørene er låst om aftenen, og at yderdøre og skydedøre var låst. Så personalet blev mere trygt."  

Ruben Andersen

Låsesmed, Aabenraa låseteknik

Fremtiden – SMARTair er en omkostningseffektiv løsning for Plejehjemmet Birkelund

SMARTair er blevet installeret på omkring 140 døre og 70 medicinskabe, og systemet har allerede gjort hverdagen nemmere for både personalet og beboerne. I 2019 skal SMARTair monteres på de resterende døre og skabe på plejehjemmet.

Når der i fremtiden kommer nye beboere og ansatte på plejehjemmet, kan de nemt give få adgang til de områder, de har behov for. Det kan gøres på 20-25 sekunder ved at kode en ny nøglebrik.  

SMARTair er desuden en omkostningseffektiv løsning for plejehjemmet, da de ikke længere skal bruge mange ressourcer og omkostninger på at administrere stedets nøgler.   

SMARTair® - adgangskontrol

» Download brochure om SMARTair® - effektivt og brugervenligt adgangskontrolsystem med MIFARE teknologi. 16 sider.

Varenr. M8256