Her er RX WEB et fornuftigt valg

/global/scaled/3032x1321x0x599x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsDK-Erhverv-Adgangskontrol-rx-web-adgangskontrol-bygning.jpg

RX WEB er et adgangskontrolsystem, der passer til de fleste små og mellemstore virksomheder, foreninger og organisationer.

RX WEB indeholder en kalender, som er frit konfigurerbar og har op til otte dagtyper (hverdage, weekend, helligdage, lukkedage osv.). Det betyder, at RX WEB  let kan tilpasses virksomhedens behov, f.eks. på steder, hvor medarbejderne har varierende arbejdstider og -dage.

Små butikker

Kan drage stor fordel af RX WEB. Ofte er der en stor personaleudskiftning, og relativt få døre – måske en indgangsdør, en bagdør og en dør til lageret. Med RX WEB får butiksindehaveren fuldstændig kontrol med alle passager gennem disse døre.

Idrætsforeninger

Er en anden gruppe som har fordel af RX WEB. Systemet er velegnet til klubhuse, hvor det kan være en erstatning for de almindelige nøgler, som kan være svære at holde styr på i stort antal.