Her er RX WEB et fornuftigt valg

/global/scaled/3032x1321x0x599x1000x435/Local-assaabloyopeningsolutionsDK-Erhverv-Adgangskontrol-rx-web-adgangskontrol-bygning.jpg

RX WEB er et adgangskontrolsystem, der passer til de fleste små og mellemstore virksomheder, foreninger og organisationer.

RX WEB indeholder en kalender, som er frit konfigurerbar og har op til otte dagtyper (hverdage, weekend, helligdage, lukkedage osv.). Det betyder, at RX WEB  let kan tilpasses virksomhedens behov, f.eks. på steder, hvor medarbejderne har varierende arbejdstider og -dage.

Små butikker

Kan drage stor fordel af RX WEB. Ofte er der en stor personaleudskiftning, og relativt få døre – måske en indgangsdør, en bagdør og en dør til lageret. Med RX WEB får butiksindehaveren fuldstændig kontrol med alle passager gennem disse døre.

Idrætsforeninger

Er en anden gruppe som har fordel af RX WEB. Systemet er velegnet til klubhuse, hvor det kan være en erstatning for de almindelige nøgler, som kan være svære at holde styr på i stort antal. 

Download materiale

Prøv RX WEB, når det passer dig

RX WEB demoversion

Når du linker til demoversionen bliver du bedt om brugernavn og password:

Brugernavn: master
Password: der er ikke password = blankt felt

RX WEB centralenheden som benyttes demoversionen er specialtilpasset, og der er flere funktionaliteter som desværre ikke er tilgængelige her. Demoversionens database slettes en gang i døgnet, så det er ikke muligt at gemme eller arbejde videre på information du lægger ind i demoversionen.

Fungerer bedst i en nyere browser.