Hvorfor vælge RX WEB adgangskontrol

/global/scaled/514x224x10x0x514x224/Local-assaabloyopeningsolutionsDK-Erhverv-Adgangskontrol-adgangskontrol-rx-web.jpg

Et adgangskontrolsystem gør det nemt at styre hvem der kommer og går i din virksomhed - og hvornår de gør det.

For at få en konkret bedømmelse af din virksomheds sikkerhedsbehov, bør du stille følgende fire spørgsmål:

  • Hvem?
  • Hvor?
  • Hvornår?
  • Hvordan?

Hvem skal have adgang til virksomheden?

Med RX WEB får du store fordele ved håndtering af brugernes adgangsrettigheder. Forenklet sagt handler adgangskontrol om at give adgang til udvalgte brugere – og lukke alle uvedkomne ude. Med RX WEB har de ændringer administratoren foretager, omgående effekt ved dørene.

Hvor?

I adgangskontrolsystemet kan brugerne gives adgang til forskellige døre. I systemet angives endvidere også de enkelte døres sikkerhedsniveauer (skal der f.eks. kun bruges adgangskort, eller skal der også anvendes pinkode).

Hvornår?

Både sikkerhedsniveauet for dørene og tidspunkterne for hvornår de enkelte brugere skal have adgang, varierer ofte og afhænger af tidspunktet på døgnet, og dagen på ugen. RX WEB har tidsskemaer til at styre disse ting på hver enkelt dør i systemet.

Hvordan?

Hvordan – eller med hvad – skal en person identificere sig? I dag findes forskellige typer af medier til brug for identifikation. Disse kan være udformet som et ID-kort (adgangskort), eller som en lille brik på en nøglering (adgangsbrik).

Med RX WEB kan man have flere forskellige sikkerhedsniveauer i samme bygning, på samme tid. På den måde kan man tilsikre, at alle som passerer gennem en dør med højt sikkerhedsniveau (f.eks. hoveddøren) skal vise adgangskort eller -brik og derudover taste en pinkode, mens adgangen mellem to afdelinger inde i bygningen kun kræver brug af adgangskort eller -brik uden pinkode. 

Download materiale

Prøv RX WEB, når det passer dig

RX WEB demoversion

Når du linker til demoversionen bliver du bedt om brugernavn og password:

Brugernavn: master
Password: der er ikke password = blankt felt

RX WEB centralenheden som benyttes demoversionen er specialtilpasset, og der er flere funktionaliteter som desværre ikke er tilgængelige her. Demoversionens database slettes en gang i døgnet, så det er ikke muligt at gemme eller arbejde videre på information du lægger ind i demoversionen.

Fungerer bedst i en nyere browser.