Hvem kan foretage ændringer i låsesystemet?

Når låsesystemet administreres, er det af stor betydning at have styr på, hvem der tildeles rettigheder til at ændre i låsesystemet.

Rettighedstyper

Systemindehaver
Systemindehaveren er den juridiske ejer af låsesystemet. Systemindehaver er det firma (person), der er registreret for det pågældende låsesystem hos ASSA ABLOY. Systemindehaver har alle rettigheder til at annullere eksisterende sikkerhedsprocedure og vælge en ny.

Systemansvarlig
Den systemansvarlige er udpeget af systemindehaver, og får udleveret pinkode eller stregkode til låsesystemet. Systemansvarlig administrerer herefter sikkerheden i låsesystemet.

Superadministrator
Denne funktion findes kun til CLIQ® Remote låsesystemer. Superadministrator har ansvaret for opdatering af softwaren Web Manager.

Sikkerhedsprocedure

Når sikkerhedsproceduren kan opretholdes

  • personer som er i stand til at identificere sig med pinkode, stregkode eller underskrift kan bestille nøgler, cylindre eller foretage andre ændringer i låsesystemet.

Når sikkerhedsproceduren undtagelsesvis ikke kan opretholdes