Årets Lærling

/Local/assaabloyopeningsolutionsDK/Forhandlere/aarets-laerling/holdets-laerling-thomas-sander-busch.png

Hvert år kåres én nyuddannet låsesmed som Årets Lærling. Prisen tildeles en lærling, som har udvist en særlig interesse og et særligt talent for at arbejde med sikkerhedsløsninger af høj kvalitet. Kåringen varetages af TEC i Ballerup.

Udvælgelsen af Årets Lærling

Prisen som "Årets Lærling" går til én af de kandidater, der tidligere er blevet udvalgt som Holdets Lærling. Når årets sidste lærlingehold er afviklet, gennemgår TEC kandidaterne og udpeger vinderen.

Kriterierne er:

  • Faglig dygtighed
  • Personens helhed
  • Sociale kompetencer

"Årets Lærling" får overrakt et diplom og får en rejse til et selskab i ASSA ABLOY koncernen. ASSA ABLOY har flere end 41.000 ansatte i selskaber fordelt over hele kloden.

Se billeder af Året og Holdets Lærling gennem tiden her.

Udvælgelse af Holdets Lærling

I et kalenderår kåres "Holdets Lærling" for hvert lærlingehold på TEC, dvs. Holdets Lærling for ’Hold 1’, ’Hold 2’ og evt. 'Hold 3'.

Kriterierne er de samme som for Årets Lærling:

  • Faglig dygtighed
  • Personens helhed
  • Sociale kompetencer

"Holdets Lærling" får overrakt et diplom og modtager en gave fra ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark.

Låsesmedeuddannelsen

Uddannelsen som Låsesmed tager 4 ½ år. Den skolemæssige del af uddannelsen og dermed også den afsluttende prøve foregår på TEC i Ballerup; indtil 2009 foregik dette på NUSA i Frederikshavn. TEC uddanner årligt 2-3 hold låsesmede.

Læs mere om uddannelsen til låsesmed hos TEC her.

Årets Lærling

'Årets Lærling' har tidligere været kendt som Ruko Prisen. Æren er i dag den samme, men med Ruko's navneskifte til ASSA ABLOY, har også Ruko Prisen fået nyt navn.