ABDL-anlæg

abdl-anlaeg-assa-abloy
abdl-anlaeg-assa-abloy

Et ABDL anlæg består typisk af en røgdetektor, dørlukkere og elektromagneter. Dørlukkerne og magneterne hjælper med at fastholde og lukke dørene – og de hjælper også med at holde døren lukket, hvis der opstår røgudvikling eller en brand.

I tilfælde af røgudvikling vil den nærmeste røgdetektor registrere det, og derefter vil elektromagneterne slippe branddøren, så den kan lukke. Det betyder at man i tilfælde af røgudvikling eller brand vil kunne begrænse skaderne til et bestemt område i bygningen. Derfor vil skaderne være minimale, når en branddør lukkes ved hjælp af et ABDL anlæg.

Et ABDL anlæg kan bruges til at styre alle slags døre – som fx almindelige døre, dobbeltdøre, skydedøre og porte.

Hvorfor skal man installere et ABDL-anlæg?

Det er et krav fra Bygningsreglementet, at man skal installere et ABDL-anlæg på fx branddøre og porte. Det kunne fx være på et hospital, mellem en flugtvej og en trappe. Eller på et hotel, hvor man fx ville installere branddøre mellem forskellige steder på en etage.

Et ABDL-anlæg vil derfor hurtigt kunne sørge for, at en brand ikke spreder sig. Det betyder også, at omkostningerne til en evt. renovering af røg- eller brandskadet bygning bliver lavere, da det kun vil være en del af bygningen som skal renoveres.   

Et ABDL-anlæg bliver typisk installeret hos virksomheder, hoteller, kommuner, hospitaler eller institutioner, hvor der i Bygningsreglementet er krav til man skal installere et ABDL-anlæg.

Hvor tit skal et ABDL-anlæg tjekkes?

Som hovedregel skal du få tjekket og serviceret ABDL-anlægget hvert år af en godkendt installatør. Dermed sikrer du, at anlægget fungerer optimalt. Hvert tredje år skal installatøren af ABDL-anlægget endvidere attestere over for den kommunale brandmyndighed, at ABDL-anlægget fungerer som det skal.

Når attesten bliver indsendt til den kommunale brandmyndighed, vil installatøren af jeres ABDL-anlæg have sørget for eller tjekket disse ting:

  • at ABDL-anlægget tilpasses løbende, hvis der sker ændringer i bygningsmassen
  • at ABDL-anlægget serviceres og vedligeholdes som loven forskriver
  • at ABDL-anlægget fungerer som det forventes