BD-dør

branddor-assa-abloy-ordbog
branddor-assa-abloy-ordbog

Hvad er en BD-dør?

En BD-dør, også kendt som en branddør, kan bruges i adskillige miljøer for at øge sikkerheden og skabe et trygt miljø at befinde sig i. Branddøre bruges i høj grad i sundhedssektoren, hvor mange anvender dem til både sygehus og plejehjem. BD-døre vil oftest være tykkere end almindelige døre, da de skal kunne modstå en eventuel brand. Derfor vil dørene også være tungere end en standarddør uden brandhæmning.

Hvad står BD for? 

BD betyder branddrøjhed og er oftest efterfulgt af et tal, der angiver, hvor længe dørene kan modstå ild. De mest almindelige BD-døre er BD30 og BD60. Tallene betyder derfor, at det vil tage en brand 30 eller 60 minutter at trænge igennem døren. Fremadrettet vil der blive lavet en fællesstandard, der er EU bestemt, hvor BD-dørene vil være mærket med EL30 eller EL60. Opbygningen af BD-døre kan være meget forskellig, men døren kan kun modtage et brandmærke, hvis den lever op til de gældende krav for branddøre.  

Hvor kan BD-døre anvendes?

BD-døre kan anvendes i stort set alle former for bygninger. Ud over sundhedssektoren er dørene også hyppigt anvendt på hoteller, kontorer og opbevaringsrum.

Regler gældende BD-døre 

Som udgangspunkt må du ikke ændre i selve konstruktionen på en branddør. Du må dog gerne skære et par centimeter i enten bunden eller toppen af døren. Dette kan være en mulighed, hvis I har brug for at tilpasse døren i forhold til jeres døråbning. Fugen til selve branddøren skal være minimum 5 mm og maksimum 20 mm.

Fugen skal efterfølgende udfyldes med mineraluldstrimler, som skal trykkes hårdt. Selve bundstykket af døren skal stilles på et lag af mineraluld efter, at døren er blevet monteret. Mineralulden medvirker til at øge den brandhæmmende effekt og gøre det mere vanskeligt for ilden at trænge igennem døren.