BS-dør

brandsikker-dor-assa-abloy-ordbog
brandsikker-dor-assa-abloy-ordbog

Hvad er en BS-dør? 

En BS-dør er en brandsikker dør, der er lavet af ikke brændbare materialer, som kan være; stål, glas, gips, mursten, beton, mørtel eller mineraluld. BS-dørene var en del af det gamle byggereglement, der gjaldt, når der skulle bygges brandsikre bygninger. Bygningsreglementer stiller i dag store krav til nye og eksisterende bygningers brandsikkerhed. Derfor kræves der i mange tilfælde BS-døre, der er med til at mindske muligheden for, at ilden hurtigt spreder sig ved en eventuel brand. For at få en brandsikker bygning er det derfor nødvendigt at kigge på, hvordan bygningens brandsikkerhed yderligere kan øges ved hjælp af BS-døre.

Hvad står BS for? 

BS står for brandsikker og har hidtil været én af de to brandklasser, der defineres for bygningsdele, hvor den anden er BD. Efter brandklassen BS eller BD angives, der det tidsrum, som det vil tage for ild at brænde igennem døren. Dette vil som udgangspunkt være enten 30, 60 eller 120 minutter. En BS-dørs modstand overfor ild bliver testet ved en brandprøvning, hvor døren bygges ind i et brandkammer og udsættes for en brand. Det er vigtigt, at branden er så reel som mulig for at få et realistisk resultat, der er retvisende. Der testes på samme måde over hele Europa for at opnå en fælles standard for BS-døre.

Regler gældende BS-døre 

De gamle klassifikationer for brandsikkerhed til bygningsdele er på vej ud og er i stedet ved at blive erstattet af et standardiseret europæisk system. Dette vil derfor også erstatte den eksisterende mærkning af BS dørene.

De nye brandklasser vil være angivet i:

R (resistance) – dørens bæreevne under brand

E (integrity) – dørens evne til at holde flammer og gasser ude

I (insultaion) – dørens evne til at holde varme ude

W – stråling

M – mekanisk påvirkning

C – om døren er selvlukkende

K – brandbeskyttelsesevne

Dette er derfor forhold man nu skal være opmærksom på, når der skal vælges ny brandsikker dør til bygningen.