Kombineret låsesystem

kombineret-laasesystem-ordbog-assa-abloy
kombineret-laasesystem-ordbog-assa-abloy

Hvad er et kombineret låsesystem? 

Princippet i et kombineret låsesystem fungerer således, at hver person er udstyret med en enkelt nøgle, der passer til de pågældende rum, som vedkommende har adgang til. Derfor kan låsesystemet opbygges efter netop jeres behov og ønsker, til hvem der skal have adgang til hvilke rum.

Et kombineret låsesystem kan anvendes både i forbindelse med bolig og virksomhed.

Fordelene ved et kombineret låsesystem

Ved at anvende et kombineret låsesystem, kan der opnås flere fordele, som jeres bolig eller virksomhed kan drage nytte af.

Få et højere sikkerhedsniveau 

Der gives kun adgang til specifikke rum for specifikke personer med hver deres nøgle. På denne måde bliver det vanskeliggjort for uvedkommende at få adgang til alle rum, hvis det skulle lykkedes dem at komme ind i bygningen.

På denne måde bliver det altså markant sværere at få adgang for uvedkommende til forskellige rum. Samtidig opnår I en større sikkerhed og tryghed ved, at anvende det kombinerede låsesystem, frem for et traditionelt låsesystem, hvor alle har adgang til samme rum med samme nøgle.

Prioriter sikkerhedsniveauet 

Hvis I vil anvende det kombinerede låsesystem i en virksomhed, vil det ikke altid være nødvendigt at have et lige højt sikkerhedsniveau i alle lokaler. Her vil man i stedet fokusere på at have en høj sikkerhed til for eksempel yderdøre, arkivrum og datarum, mens andre rum kan nøjes med et lavere sikkerhedsniveau.

Med et kombineret låsesystem kan I få en fleksibel løsning, der tilpasses til de påkrævede sikkerhedsniveauer til de forskellige døre. Her kan I nøjes med at give den rette medarbejder adgang til de nødvendige rum.

På den måde opnår I den nødvendige sikkerhed til de rum hvor denne prioriteres højt, samtidig med at hver medarbejder har adgang til de rette rum i resten af virksomheden.