RFID-teknologi

aperio-rfid-assa-abloy
aperio-rfid-assa-abloy

RFID-teknologi, også kendt som Radio Frequency IDentification, benyttes til at identificere mennesker og objekter. RFID-teknologi blev allerede benyttet tilbage i 1940 til at identificere fly under Anden Verdenskrig, og teknologien er siden blevet en integreret del af vores samfund. RFID fungerer vha. radiobølger, der sender signaler frem og tilbage mellem et tag og en læser. Tagget kan enten indbygges i eller placeres på eksempelvis et produkt eller en person. Herfra kan tagget identificere, opfange og lagre information, der vha. radiobølger sendes videre til læseren. Denne information kan principielt set bestå af alt lige fra video til tekst afhængig af taggets kapacitet. Som oftest vil det dreje sig om et ID-nummer, der henviser til, hvor selve informationen er lagret. På denne måde kan RFID-teknologi i dag benyttes til alt lige fra tyverialarmer, til elektronisk adgangskontrol og sporing af produkter - på trods af taggets ofte minimale kapacitet.  

Man skelner mellem passive og aktive RFID-tags.

Passive RFID-tags

Det passive RFID-tag er i dag den mest udbredte RFID-teknologi. Passive RFID-tags har den fordel, at de aldrig har brug for opladning eller udefrakommende energitilførsel for at fungere. I stedet fungerer de ved at opfange de radiobølger, læseren udsender. En mikrochip i RFID-tagget reflekterer herefter radiobølgerne retur til læseren i form af et digitalt læsbart signal. Afhængigt af tagget kan passive tags aflæses på afstande op til 25 m.    

Aktive RFID-tags

Hvor passive RFID-tags reflekterer signaler, fungerer aktive RFID-tags derimod ved aktivt at sende information retur til RFID-læseren. Af samme årsag har aktive tags behov for en form for elektricitetskilde, oftest i form af et indbygget batteri. Aktive RFID-tags kan blive aflæst på op til 100 meters afstand, men koster tilsvarende også væsentligt mere end passive RFID-tags. Dette gør også aktive tags særligt egnede til tracking af værdifulde genstande, produkter etc.

Eksempler på brug af RFID-produkter

RFID-teknologi bruges i dag til en lang række forskellige funktioner. Selv er du muligvis stødt på RFID-teknologi, når du er tjekket ind og ud med dit rejsekort, men du finder også RFID-tags i din smartphone, dit pas og når du på arbejdspladsen eller hotellet skal åbne en dør ved at swipe et nøglekort.

Også hos ASSA ABLOY gøres der i bred udstrækning brug af RFID-teknologi til at gøre hverdagen lettere for vores kunder.

Du finder bl.a. RFID-teknologi i Traka nøgle- og værdiskabe, hvor RFID benyttes til biometrisk overvågning, der er medvirkende til at øge sikkerheden ved at administrere nøgler og logge hændelser. I Traka værdiskabe kan opbevarede enheder spores med et RFID-tag, så man altid ved, om eksempelvis ens tablet befinder sig i skabet. Derudover kan sikkerheden skærpes yderligere vha. RFID-brikker til åbning af skabet.

RFID-teknologi findes desuden i Aperio® låseteknologi, hvor mekaniske nøgler skiftes ud med RFID-kort for større sikkerhed og besparelser. Dette er en problemfri løsning, når døre skal integreres i et eksisterende adgangskontrolsystem, da der hverken skal bores eller trækkes kabler. RFID-kort er desuden en energibesparende løsning, da der kun bruges strøm i de øjeblikke RFID-kortet holdes op foran læseren.

Endelig benyttes RFID-teknologi i forbindelse med SMARTair® langskilte, hvor RFID-læsere igen er med til at skabe øget sikkerhed i virksomheden. RFID-teknologi kan altså være en rigtig god løsning, både i forbindelse med sporing, men også ved adgangskontrol og sikring af virksomheden.