Røgtæt dør

branddor-assa-abloy-ordbog
branddor-assa-abloy-ordbog

En røgtæt dør er en sidehængt dør, der har fuger mellem dørplade og karm som standarden DS 1070 foreskriver. Man kan derfor betegne dørpladen som tæt overfor kold røg.  

Derudover skal en røgtæt dør også være testet af et godkendt institut efter den europæiske teststandard EN 1634-3. Kravene i denne teststandard vedrører tætheden ved forskellige røgtemperaturer og trykforskelle.

Det er også en god idé at tjekke hvilke krav bygningsreglementet stiller til røgtætte døre. Typisk vil det være, at den røgtætte dør er testet og godkendt efter DS 1070.  Det er heldigvis nemt at tjekke, da røgtætte døre skal leveres med en DS mærkning og et monteringsforskrift. Heri er det beskrevet hvordan døren installeres korrekt, så den fungerer optimalt når den er færdigmonteret.  

Sidst men ikke mindst skal du også være opmærksom på, at hele bygningen overholder bygningsreglementet.  

Hvad er et bygningsreglement?

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som forklarer hvilke krav byggeloven stiller til forskellige type af byggeri.  Selvom bygningsreglementet ikke er en lov, så har den samme retsgyldighed som byggeloven. Derfor skal bygningsreglementet overholdes.

Bygningsreglementet er med til at sikre, at et byggeri udføres tilfredsstillende. Der er bl.a. krav til sikkerhed, brandforhold, energiforbrug og installationer. Bygherren skal ansøge om byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes, og det skal gøres ved den pågældende kommune. Derudover skal byggeriet også godkendes inden byggeriet begynder.

Bygningsreglementet skelner imellem disse former for byggeri; Etageboligbyggeri, erhvervs- og institutionsbyggeri, fritliggende enfamilieshuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihavehuse, husbåde, skur og garager.

Hvilke typer af byggerier kræver en byggetilladelse?

Kommunen kræver en byggetilladelse ved følgende projekter:

  • Opførelse af nyt byggeri
  • Tilbygning til eksisterende byggeri
  • Ombygning af eksisterende byggeri
  • Nedrivning af byggeri
  • Ændring i eksisterende byggeri, som er væsentlige i forhold til bygningsreglementets bestemmelser

Bygningsreglement 2018 – BR18

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglementet (BR18) i kraft. Det nye bygningsreglement indeholder væsentlige strukturændringer, som skal give et mere overskueligt bygningsreglement. Samtidig indføres der også en certificeringsordning for konstruktions og brandmæssige forhold.

Derudover sker der også en afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling hos kommunen. Fremover vil kommunen have ansvar for den administrative byggesagsbehandling og en stikprøvevis teknisk byggesagsbehandling, der dog ikke gælder konstruktions- og brandmæssige forhold, hvis der har været en certificeret brandrådgiver med på byggesagen.