Skalsikring

skalsikring-assa-abloy-ordbog
skalsikring-assa-abloy-ordbog

Skalsikring betyder at man sikrer den udvendige del af bygningen. Når du skal skalsikre en bygning er det en god idé at kaste et blik på samtlige døre, vinduer, porte mm. for at vurdere hvilket sikkerhedsniveau der er nødvendigt for netop dig.

Som udgangspunkt bliver skalsikring set som mekanisk indbrudssikring hos forsikringsselskaberne. Den mekaniske indbrudssikring kan man så derefter supplere med elektronisk skalovervågning. 

Kravene til sikring af private hjem og erhvervsbyggerier er forskellige. Derfor anbefaler ASSA ABLOY at du tager kontakt til dit forsikringsselskab, for at høre hvilke krav der er til sikring af dit hjem eller virksomhed.

Hvordan kan private skalsikre deres hus?

Hvis du som privat står overfor at skulle skalsikre dit hus er der flere punkter på din bolig som er oplagte at kaste et blik på. Her kan du med fordel følge vores tjekliste, som kan hjælpe med at skalsikre din bolig bedst muligt.

  1. Først og fremmest er det en god idé at kigge på vinduer og terrassedøren. Det er nemlig oftest her, at tyven begår indbrud. Derfor er det en god idé at have gode og solide vinduer, som er sikret med en vindueslås. Terrassedøren er oplagt at sikre med en lås som kan låses indefra med nøgle. På den måde sikrer du nemlig at tyven ikke kan begå indbrud via underboring.

  2. Næste punkt på tjeklisten er hoveddøren. Som udgangspunkt er det en god idé at have en patenteret lås på hoveddøren, fordi de er forsynet med en bore- og dirkesikring. Samtidig kan man kun kopiere patenterede nøgler hos godkendte ASSA ABLOY forhandlere – og det sikrer at der ikke kommet et ukendt antal nøgler i omløb til din bolig. Læs mere om vores patenterede låsesystemer Serie 1200 og Garant Plus her.

  3. Sidste punkt på tjeklisten er området omkring din bolig. Sørg for at dit skur eller garage er aflåst, og at der ikke ligger værktøj fremme, og at stigen er låst forsvarligt inde. Derefter bør du kaste et blik på din hæk. Hvis hækken er over fx to meter, kan det medvirke at tyven kan arbejde i fred og ro.

Hvilke krav er der til skalsikring af virksomheder?

Der bliver stillet en række af krav til skalsikring af en virksomhed. Kravene er inddelt i forskellige sikringsniveauer. Det er typer af varer, udstyr eller services du sælger i din virksomhed, som afgør hvilket sikringsniveau du skal forsikres efter. Samtidig er dit sikringsniveau også et udtryk for den risiko, som dit forsikringsselskab mener der er af risiko for indbrud i virksomheden.   

Der er i alt seks sikringsniveauer, som nøje beskriver hvilke krav der er til hvert enkelt sikringsniveau. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste niveau. Ved hver beskrivelse kan man også finde informationer om hvilke krav der bliver stillet til fx låse, gitre og elektronisk overvågning.   

Husk at du altid skal anvende en certificeret installatør ved skalsikring af virksomheden. Derudover skal du også have en installationserklæring fra installatøren, som er din dokumentation for at sikringen er udført i henhold til virksomhedens sikringsniveau.