Vores værdier

Bæredygtighed er en vigtig drivkraft gennem hele ASSA ABLOYs værdikæde. Vi integrerer bæredygtighed i vores innovation, valg af leverandører samt vores produktions- og medarbejderudviklingsprocesser. Det gør os i stand til at imødekomme og overgå kundernes forventninger.

Innovation

Vi udvikler nye produkter fra et livscyklusperspektiv. Mange af vores nyudviklede produkter er energieffektive som følge af forbedret isolering og intelligent kontrol af døråbningsløsninger.

Kunder

Vores ambition er at levere holdbare produkter i høj kvalitet. Produkter der imødekommer og overstiger kundernes forventninger. Som er produceret med et minimalt forbrug af ressourcer og har en minimal miljømæssig indvirkning gennem hele deres livscyklus. Slutbrugere kan være alt lige fra små og  store kommercielle virksomheder til institutioner, boligforeninger og private boligejere.

Valg af leverandører og produktion

Hvert år køber vi en betydelig mængde materialer, komponenter og produkter fra over 7.000 direkte leverandører verden over. Alle leverandører og koncernens fabrikker vurderes ud fra et bæredygtighedsperspektiv i henhold til ASSA ABLOY's adfærdskodeks for udførelse af produktionsaktiviteter på en sikker måde og med den lavest mulige miljømæssige påvirkning.

Tilstedeværelse i markedet

ASSA ABLOY er til stede i mere end 70 lande i Amerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet. Uanset hvor vi driver forretning, følger vi vores adfærdskodeks og overholder love og regler for forretningsetik i de pågældende lande, og vi kræver, at alle vores partnere gør det samme.