Forebyggelse af indbrud starter med ny lovgivning

I Danmark har vi en høj forekomst af indbrud i forhold til resten af Europa. Det vil et flertal i folketinget nu gøre noget ved, og derfor er der foreslået en ny indbrudspakke. Lovforslaget er i denne uge til 1. behandling, og indeholder to konkrete punkter.

Forslaget har fokus på at ændre byggeloven, så den fremover ved nybyggeri og større renoveringer sikrer tilfredsstillende tryghed i indbrudsmæssig henseende. Derudover skal bygningsreglementet ændres, så døre og vinduer, herunder låse i private hjem, fremover ved nybyggeri og større renoveringer skal kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter.

I Holland og England er lignende tiltag allerede gennemført ved lov – og det har betydet, at antallet af indbrud i nybyggede hjem er halveret. På baggrund af disse erfaringer, er Ruko’s holdning til det nye lovforslag også positivt. Det er samtidig håbet, at lovgivning på området kan sætte fokus på, at det er vigtigt danskerne bliver bedre til at sikre deres hjem.

I 2015 havde knapt 80 % af alle danske hjem forældede låse i yderdørene

Der er en række grunde til, at et lovforslag kan gøre op med det høje tal af indbrud i Danmark. En undersøgelse som blev gennemført i 2015 for Ruko, viste nemlig en kedelig tendens – og det var, at knapt 30% af danske hjem har Serie 500, og det er ca. 50% som har Serie 600 installeret derhjemme. Ruko opfatter begge låsesystemer som værende forældet.

En forældet lås kan kendes på den dertilhørende nøgle med det runde eller trapezformede hoved. Den bagvedliggende teknologi er lanceret i 1930erne eller 1980erne – og er ikke længere tidssvarende. Derfor anbefaler Ruko ikke, at man anvender disse typer af nøgler til aflåsning af hjemmet. I stedet bør man kigge efter patenterede låsesystemer, og her er det en god idé at tage et kig på Serie 1200 eller Garant Plus.

 

Kilder:
Folketinget – Beslutningsforslag nr. B 129

Undersøgelse omkring nøgler og sikkerhed i danske hjem, som er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.011 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 20. - 24. februar 2015.