Hi-O™ intelligent dørmiljø

HI-O-adgangskontrol
HI-O-adgangskontrol
HI-O-adgangskontrol
HI-O-adgangskontrol

Sikker teknologi til intelligente døre

Hi-O™ står for "Highly intelligent Opening" og er en teknologi, der anvendes i de produkter, der monteres på og omkring en dør. Med Hi-O™ forenkles installation eller opgradering og samtidig sikres intelligent og effektiv service, diagnosticering og vedligehold. 

Hi-O™ kan anvendes til ARX og RX WEB adgangskontrol.

Se video: Hi-O access control connects electronic door and lock devices for high security 

Hvorfor anvende Hi-O™?

Med Hi-O™ får man højst mulig sikkerhed og driftsmæssig optimering.

Med Hi-O™ opnås højest mulig sikkerhed i et adgangskontrolsystem. Kabler, låse, dørautomatik osv. er overvågede, og den kommunikation, der foregår mellem enhederne, er både krypteret og beskyttet med password. 

Derudover får man med Hi-O™ mange driftsmæssige optimeringer og besparelser.

  • Bedst mulig oppetid og minimering af driftstab
    Med et komplet Hi-O™ dørmiljø kan den vedligeholdelsesansvarlige modtage automatisk besked, hvis en enhed fejler, endda før fejlen måtte blive opdaget af en bruger af dørmiljøet. Derved kan udbedring af fejlen foretages således, at brugerne oplever et konstant fungerende dørmiljø.
  • Præcis fejlmelding
    Med et komplet Hi-O™ dørmiljø kan den, som skal udføre vedligeholdelsesopgaven, inden ankomst få oplyst præcist hvilken enhed, der skal repareres eller udskiftes. På den måde kan tid til fejlsøgning elimineres, hvorfor dørmiljøets sikkerhed og funktion hurtigt og effektivt bliver genetableret.

 

Sådan fungerer Hi-O

Med Hi-O™ kan du bl.a. tilslutte elektriske låse, adgangskontrollæsere og dørautomatikker til et busnetværk via et enkelt kabel. Når enhederne tilsluttes Hi-O™ netværket, finder de hinanden automatisk og begynder at udveksle oplysninger. 

Der er indbygget intelligens i hver Hi-O enhed; det giver et meget sikkert plug-&-play system. 

Hi-O™ kommunikation bygger på tre grundlæggende elementer:

  • Tæller – rapporterer hvor mange gange, det enkelte produkt har været anvendt
  • Heartbeat – kontrollerer og rapporterer, at det enkelte produkt er funktionsdygtigt
  • Produktinfo – rapporterer produkttype og firmwareversion for den enkelte enhed

 

Eksisterende kabler kan anvendes

Til en Hi-O™ installation skal der kun anvendes én type kabel; det giver enkel og hurtig installation. Der anvendes kun 4 ledere, så hvis der allerede er den type kabler på stedet, skal der ikke trækkes nye.

Find nærmeste forhandler her