Motorlåse

Motorlås
Motorlås
Motorlås
Motorlås

ASSA ABLOY motorlåsløsninger har et stort og bredt anvendelsesområde, der spænder fra indvendig sikkerhedsaflåsning til udvendig skalsikring og andre steder, hvor der er brug for elektromekanisk aflåsning med høj sikkerhed. 

Motorlås funktionerne er specielt velegnede som sikkerhedsaflåsning. Til områder hvor der kun er brug for høj sikkerhed periodisk, fx i nattetimerne, anbefales en motorlås, der kan fungere sammen med en magnetlås eller et el-slutblik for at håndtere kraftig trafik i fx dagtimerne. 

Motorlåse kan med fordel anvendes sammen med adgangskontrolanlæg, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre, brandalarmeringsanlæg og lignende.

 

3-punktsmotorlåse 

3-punktsmotorlås er en lås, hvor en motor trækker rigler ind i låsekasse, og automatisk låser med fjederpåvirkning af rigler og falle.

Rigler er spærredelen i låsen, og falle er den skrå spærredel i låsen, der går i hak med slutblikket i karmen og holder døren lukket.

3-punkts motorlåsen monteres med et halvt dørgreb indvendigt og kno/dørhank udvendigt. På denne måde kan der altid åbnes fra indvendig side.

3-punkts motorlåse er velegnet til metaldøre, aludøre samt træ/aludøre med rethedsgaranti. Låsene er godkendt til anvendelse i brandklassificerede døre iht. EN 1634:1 og i nødudgange iht. EN 179. Sammen med paniktrykstang PBE011 er 3-punkts motorlåse også godkendt til anvendelse i panikudgange iht. EN 1125, og kan også anvendes sammen med automatiske døråbnere.

 

Motorlåse 850C og 851C

Motorlåse 850C og 851C er ekstra sikre og særlig stærke låse fra ASSA ABLOY. De bruges derfor som natlåsning eller sikkerhedslåsning på døre, hvor der er særligt høje sikkerhedskrav i virksomheder og institutioner. Til døre med en høj åbningsfrekvens eller daglåste døre, anbefales det at kombinere motorlåsen med magnetlås eller el-slutblik.

 

Motorlås EL874 og EL875

Motorlås EL874 og EL875 er registreret hos Forsikring & Pension i grade 5, og anvendes til nødudgangsdøre i virksomheder og institutioner, som kræver en høj sikkerhed på flugtveje. Riglen i låsen drives ved motorkraft og styres i forbindelse med ekstern impulsgiver (låst/ulåst). Ved en kort impuls er åbningstiden 2-15 sekunder, hvilket justeres i styreenheden. Ved konstant impuls er låsen ulåst. Det er muligt at tilslutte backup-kort til styreboksen således, at man kan bestemme om låsekassen skal låse eller låse op ved strømsvigt. Derudover kan motorlåsen udstyres med enkeltcylinder og vridergreb eller dobbeltcylinder.

 

Motorlåse 840C og 841C

ASSA ABLOY Motorlåse 840C og 841C er, med deres nye hagerigel- og falleudformning, sikre, hurtige og stærke låse, der bruges som nataflåsning og sikkerhedsaflåsning på døre i virksomheder, der har høje sikkerhedskrav. Ligesom med motorlåse 850C og 851C gælder det, at døre med høj åbningsfrekvens eller som er dagslåste, bør forsynes med en magnetlås eller el-slutblik.  

 

Motorlås EL574 og El575

Motorlås EL574 og El575 fra ASSA ABLOY er, ligesom Motorlås EL874 og EL875, registreret hos Forsikring & Pension i grade 5. Disse motorlåse anvendes til træ- og metaldøre i virksomheder, der kræver høj sikkerhed. El574 er en falle- og rigellås, hvor El575 kun er en rigellås.

Find nærmeste forhandler her