Beslagspecifikation

/global/scaled/5616x1146x0x1991x2000x408/Local-assaabloyopeningsolutionsDK-Arkitekter_og_BIM-Arkitektrådgivning-beslagsspecifikation-assa-abloy.jpg

ASSA ABLOYs konsulenter kan bl.a. være behjælpelige med at udarbejde en komplet beslagspecifikation med den endelige beregning af projektets beslåning inklusiv beskrivelse, dørliste, beslagliste, produktoversigt og låseplan. Det giver et effektivt projektstyringsværktøj til brug under hele projektets forløb.

Udarbejdelsen af en beslagspecifikation allerede i projekteringsfasen betyder, at den komplette beslåning og sikring af døre skræddersyes byggeriets behov.

Specifikationen kan bruges som brugervejledning fra projektets start til slut, og derved minimeres risikoen for eventuelle fejlinstallationer samtidig med at det sikrer størst mulig glæde af beslag- og låseprodukterne.